Frei- und Fröhlich

Geschreven op 6 sept. 2017signaal
Geachte Heer Freilich, geachte redactie van Joods Actueel
U vernoemt mij in uw medium expliciet met naam: (http://joodsactueel.be/2017/09/05/dringende-oproep-walgelijke-vergelijking-tussen-nazisme-en-burgemeester-moet-stoppen/). Derhalve verzoek ik u tot het publiceren van volgend recht van antwoord, conform de wettelijke bepalingen (Wet 23 Juni 1961 betreffende het recht op antwoord (B.S., 8 juli 1961) en de vigerende deontologische code.

Antwoord

in uw publicatie lanceert u onder de titel ‘Walgelijke vergelijking tussen de burgemeester en het nazisme moet stoppen een oproep aan mij om afstand te nemen van het logo van het Signaal zoals dat prijkte op de oproep voor de burgerwandeling van zondag 3 september. Het verwijst namelijk naar het gelijknamige naziblad en dat vindt u schandelijk.
Sta me toe u vooreerst te corrigeren. In tegenstelling tot wat u poneert, stond dat logo niet op het spandoek.

21370957_10213741928808635_8624818385692421233_n

de leugenachtige bewering dat het logo op het spandoek stond

Dat kan u nakijken op de talloze foto’s en videobeelden die van de wandeling gemaakt werden. Ik voeg gemakshalve een foto bij.

21272316_10213741914888287_4786435370940535147_n

het spandoek in kwestie
U bent dus slecht ingelicht of u doet een ‘De Weverke’, zoals mijn tante placht te zeggen: de realiteit aanpassen naargelang uw agenda. Sommigen noemen dat ook wel eens fake news, heb ik begrepen.
U vraagt dat ik me distantieer van dat logo, omdat u het beschouwt als een ‘laag-bij-de-grondse en misselijkmakende aanval op een burgemeester’. Ik begrijp uit uw pleidooi dat we Dhr. Bart De Wever, de N-VA of het Vlaams-nationalisme door het gebruik van dat lettertype onterecht met het nazisme associëren.
Mij lijkt dat een vreemde stelling. Temeer daar Dhr. Bart De Wever in uw artikel zelf de link legt. U citeert hem waar hij de familiale banden met en het verband tussen Vlaams-nationalisme en nazisme zelf legt. In uw stukje praat Dhr. De Wever over zijn grootvader, lid van de nazistische VNV.
Dat lijkt allemaal lang geleden. Maar Dhr Bart De Wever zijn broer, Dhr. Bruno De Wever verduidelijkt in een interview met VETO dat dat gedachtegoed veel langer in de familie werd gekoesterd, ook door hun vader. Zo zegt hij bijvoorbeeld ‘Toch even duidelijk definiëren; ik kom uit een anti-Belgisch, extreemrechts, Vlaams-nationalistisch milieu.’ en ook: ’mijn vader, die weliswaar Vlaams-nationalist was en nogal stevig rechts, had ook lak aan autoriteit… Aan de koffietafel hadden we altijd bloedige discussies, over Zuid-Afrika, over de gastarbeiders — zoals dat toen nog heette — en hoe de samenleving daarmee om moest.’ U ziet Vader De Wever op onderstaande foto. Hij staat als derde van rechts (hoewel hij eigenlijk extreemrechts staat) met de rechter vuist geheven in de lucht en de linker joviaal in de broekzak. Als u goed kijkt, herkent u zelfs enige trekken. Het betreft een optocht van de VMO waar ik later nog op terugkom. De foto daaronder herkent u wellicht: dat is de odal rune die door die bewuste VMO werd gebruikt.

21272390_10213742153094242_4644714064412165361_n

Vader De Wever met de rechtervuist in de ijle lucht vooraan op een betoging van
de Vlaamse Militanten Organisatie.

21317601_10213742169734658_3457998332820146242_n

De odal-rune, zoals gebruikt door de VMO.
Elke gelijkenis met andere vlaggen is louter toevallig en berust op de inbeelding van de kijker.
Ik versta uit dat alles dat Dhr. Bart De Wever, het Vlaams-nationalisme en zijn partij veel dichter bij dat extreemrechtse, racistische gedachtegoed staan, dan U of hij doet uitschijnen. Daar zijn nogal wat andere argumenten voor. Ik ben zo vrij u nog een fotootje toe te sturen, waarop Dhr. De Wever fier als een pauw en een beetje aandoenlijk naast notoir Holocaustontkenner en Jodenhater Jean-Marie Le Pen staat te pronken.

21271144_10213741958209370_1209625785316588124_n

N-VA Voorzitter voor het leven Dhr. De Wever
naast Holocaustontkenner Le Pen
Ik geef toe: men zou hem op het eerste zicht niet herkennen omdat hij gaandeweg nogal wat kilo’s is kwijtgespeeld, maar ik kan u verzekeren dat hij het wel degelijk is. Dat Le Pen geen Vlaams maar Frans spreekt, lijkt Dhr. De Wever niet te deren. Het gedachtegoed van Jean-Marie Le Pen nog minder. Heeft u Dhr. De Wever daar ooit op aangesproken? Toch niet in uw publicatie. Ik vind er niets van terug.
Nu we toch aan de familiefoto’s zijn: ik stuur U nog eentje van een andere nazi, met name Bob Maes. Ook die man was – zoals Dhr. De Wever zijn grootvader – lid van het VNV en werd daarom voor 20 jaar uit zijn burgerrechten ontzet. Hij werd later lid van de VU en nog later van de N-VA. Ook zijn dochter, Lieve Maes is lid van de N-VA.
Bob Maes richtte ook de Vlaamse Militanten Organisatie op, een paramilitaire club die nogal wat uiterlijke en ideologische gelijkenissen vertoonde met het VNV. De VMO – waar Dhr. Bart de Wever zijn vader dus lid van was – had een uitgesproken Vlaams en rechts karakter en schuwde geen geweld. Zo kwam een militant van het FDF, Jacques Georgin, door toedoen van VMO-ers om het leven.

21430261_10213741965689557_5830319050186547986_n

Nazi en VNV-er Bob Maes wordt toegejuicht door staatsecretaris
Francken Theo en de immer olijke Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts
Misschien herkent u nog twee andere personen op de foto, met name onze populaire Staatssecretaris Francken Theo en de immer goedlachse Minister voor Dierenwelzijn, Ben Weyts, ook gekend als ‘olijke Ben’. Geen van beide heren van stand zag enig probleem in het huldigen van een veroordeelde nazi en collaborateur. In tegendeel, ze gingen graag met hem op de foto. Ze roemden hem als ‘een zeer verdienstelijk Vlaams-nationalist, op en top idealist.
Ik stuur nog een foto mee: eentje die Karlijn Deene op haar Facebook postte. Karlijn is in Gent gemeenteraadslid voor N-VA en tevens medewerkster van minister-president Geert Bourgeois. Het is een foto van een bijeenkomst van de Vriendenkring Sneyssens waar ze aanwezig was. Het betrof – alweer – een herdenkingsplechtigheid van Oostfronters. Een mens is een beetje verbaasd dat er nog zoveel Oostfrontstrijders en SS-ers in voorraad zijn. Ze beschrijft naast de foto ‘het beklijvende moment’ waarop Oswald Van Ooteghem een joelkaars aansteekt. Ik moet bekennen dat ik geen idee heb wat een joelkaars precies is, maar mij doet het denken aan brandende boeken en mensen.

21316076_10213741976609830_5614699793273091007_o

Karlijn Deene bewondert de joelkaars van Oswald Van Ooteghem
Kent u Oswald Van Ooteghem die haar zo ontroert? Ook deze man groeide op in een Vlaams-nationalistisch gezin. Zijn vader was voorzitter van de Grijze Brigade, de militaire afdeling van het VNV. Zelf vocht hij tijdens de Tweede Wereldoorlog namens het Vlaams Legioen aan het Oostfront. Ik hoef het U niet te vertellen: we hebben het hier over de Allgemeine SS-Flandern. Na het einde van de oorlog veranderde hij van identiteit en bleef hij in Duitsland wonen. Hij had het er wellicht beter naar zijn zin dan in zijn geliefde Vlaanderen. Een hulde aan dergelijke mensen vindt de N-VA medewerkster van onze minister-president, Karlijn Deene, dus ‘beklijvend’. De minister-president-fondateur zelf zag er ook geen graten in. ‘Het was privé,’ zei hij en ’niet politiek’. Hoe een hulde aan Oostfronters en SS-ers niet politiek kan zijn, is mij niet duidelijk, maar aangezien u er geen aanstoot aan neemt, kan u het mij misschien verklaren.
Een laatste foto – en dan doe ik het familiealbum dicht – betreft onze hooggeachte minister van binnenlandse zaken, Dhr. Jan Janbom. U ziet hem speechen op – nog maar eens – een andere huldiging van Oostfronters, met name een bijeenkomst van het Sint-Maartensfonds. Ook daar betreft het dus Vlaamse SS-ers en Oostfrontstrijders die Dhr. Jan Janbom met zijn aanwezigheid vereerde en huldigde. Hij deed dat volgens goed ingelichte bronnen op de tonen van de Badenweiler-Marsch, U weet wel, Hitlers favoriete marsmuziek die bij al zijn optredens werd gespeeld en ook als soundtrack dienst doet in het magistrale – zij het wat aangebrande – Triumph des Willens van Leni Riefenstahlhelm.

21370946_10213741993530253_7545529117925972346_n

Dhr. Jan Janbom doet de Badenweiler-Marsch
Toen hij daarop werd aangesproken, haalde hij de schouders op en mompelde ‘die mensen hadden hun redenen’. Daarmee was voor hem de kous af. Ik moet bekennen dat ik perplex stond. Heeft U Dhr. Janbom er ooit op aangesproken? Dan kan u het mij misschien verduidelijken welke redenen Dhr. Janbom kan bedoelen?
Genoeg foto’s, evenwel. Kort nog even over de ideologie van N-VA en VNV: beiden hadden namelijk dezelfde doelstelling: een onafhankelijk Vlaanderen. Ze zijn dus zowel ideologisch, organisch als in hun finaliteit met elkaar verbonden. Het huidige Vlaams-nationalisme is de rechtstreekse erfgenaam van het collaborerende Vlaams-nationalisme van twee generaties eerder. Dat blijkt uit de banden die ze zelf smeden en onderhouden.
Derhalve begrijp ik niet goed waarom Dhr. De Wever, Dhr. Jan Janbom, Mevr. Karlijn Deene, Dhr. Francken Theo en Dhr. Ben Weyts wel publiekelijk linken mogen leggen tussen henzelf, hun ideologie, hun familie, hun partij en nazi’s, Waffen SS-ers en VNV-ers à volonté, maar ik niet. Ik zou bijna zeggen: zij zijn begonnen!
Ik zie derhalve ook geen reden om mij van het logo te distantiëren. Integendeel: ik denk dat mijn verwijzing meer dan correct was en ik hoop dat ik dat ook voldoende heb aangetoond.

Tot Slot

Tot slot heb ik nog een klein, laatste vraagske: U vindt de tijd om aan dit akkefietje aandacht te besteden en U maakt er zich druk in. Dermate zelfs dat u er misselijk van wordt.
Wat me daarbij verbaast, is dat ik u niet hoorde toen de onstuimige jongeling Maarten Boudry revisionistische uitlatingen deed met betrekking tot de Holocaust. Hij halveerde zonder schaamte het aantal slachtoffers van de Holocaust en vond dat de nazi’s van ‘schroom’ getuigden. Hij noemt hen ‘morele idealisten’ die ‘geen tijd hadden om te martelen’. Was U op vakantie, Heer Freilich?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s