Solidariteit geeft geen goed gevoel, het maakt ons kwaad

Geschreven op 1 sept. 2015 (verscheen ook in Mo-Magazine)   Iemand stuurde me in verband met de hulpacties voor vluchtelingen in Calais de mening van Francine Mestrum toe. In eerste instantie had ik ervoor bedankt, we verzamelen namelijk geen meningen, we hebben er al genoeg. De vluchtelingen die in Calais in de Jungle wonen, hebben…

Schuld of Vriend

Geschreven op 31 maart 2016 (verscheen ook in Mo-Magazine) In tegenstelling tot wat mensen als Bart De Wever en Geert Bourgeois ons voorhouden, dragen we wel degelijk een politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt. Er is namelijk een causaal verband tussen ons beleid en de aanslagen. Causaliteit dus, zoals in ‘oorzakelijk verband’: een…

De Antwerpse oorlog tegen drugs

Geschreven op 29 mei 2017 In Antwerpen woedt de oorlog tegen drugs volop. Er is de bijna open oorlog tussen drugbendes en -handelaars onderling, met vuurwapens en brandaanslagen. Ook het stadsbestuur zelf rolt de troepen uit en zet alles in op repressie, vooral in de armere volkswijken. Op zoek naar jongeren die in de lokale…

Deze Week in België

Geschreven op 15 april 2016   (ik vat de hoofdpunten voor u samen) • Een weggestemd tracé wordt doorgezet Bij referendum in 2008 stemt 60% van de Antwerpse stemmers tegen het Oosterweeltraject in Antwerpen. Dat traject is volgens Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen “een kolossale vergissing“. Hij zegt daarover: “De gevolgen van de beslissingen die daarover…

Tegen de doodstraf, maar voor de Guillotine

Geschreven op 7 nov. 2017 ten geleide Ik heb op mijn tijdlijn een artikel gepubliceerd over de Paradise Papers en ik schreef erbij: Het is een kaste en u hoort er niet bij. Ze zorgen goed voor zichzelf. Ten koste van u. De normen, waarden en wetten die ze uitvaardigen, promoten en doen handhaven, dienen…

F*** DE POLITIE

Geschreven op 27 juni 2017 Naar aanleiding van de opstootjes in Borgerhout, lanceert het Ministerie van Agitatie een informatiecampagne. Het Ministerie verspreidt in Borgerhout en Brussel affiches om de bewoners te informeren over hun rechten met betrekking tot het filmen van politieagenten in functie. Bij het tumult van zondag 25 juni trachtte de politie een…

En hoe gaat het voor de rest?

Geschreven op 15 maart 2018 Goed.   Israël schendt tijdens haar systematische etnische zuiveringen die al meer dan 70 jaar aanhouden schaamteloos en voor de camera’s het oorlogsrecht. Zoiets zou moeten volstaan om niet alleen de soldaten in kwestie maar de verantwoordelijke politici voor het Tribunaal in Den Haag te brengen. Israëlische politici die overigens…

Een beetje aangeslagen

geschreven op 21 dec. 2016 De identiteitspapieren van de Tunesiër, die na meer dan 24 uur werden gevonden onder de zetel van de chauffeur van de vrachtwagen die in Berlijn op de kuierende mensenmassa inreed, doen nogal wat vragen rijzen. Islamistische terroristen worden verzocht zich bij het plegen van een aanslag te voorzien van de…

Kwartetten in de Antwerpse politiek

Geschreven op 5 mei 2017 Ik ben natuurlijk geen meester-strateeg, dat is algemeen bekend. Ik struin doorgaans met mijn zware en besmeurde bottinnen door de porseleinkast die politiek, samenwerking en coalities zijn. Maar als ik dit artikel in De Standaard over het ‘kwartet van Groen en SP.a’ en zonder PVDA lees, heb ik toch enkele…

Iets over cultuur- relativisme enzo.

Iemand wees me op het artikel De valse religie van het cultuurrelativisme. Doorgaans ga ik op dergelijke artikelen niet diepgaand in. Maar in de discussie ontwikkelde zich een gedachtengang die misschien wel de moeite van het delen waard is. Het artikel is bijzonder zwak om een aantal redenen. Ik wil voorbij gaan aan het feit…

Het Woord bij de Daad II

(Het Woord bij de Daad I kan u hier lezen) Kunstenaar en zelfbenoemd Minister van Agitatie, Peter terryn (55), werd door de Raadkamer te Mechelen doorverwezen naar de Correctionele Rechtbank. De eerste zitting gaat door op donderdag 27 september 2018 om 14 uur Hij wordt door spoorweguitbater Infrabel aangeklaagd omwille van een zeefdrukontwerp. De Minister…