Ten gronde is de aanklacht zonder grond

Correctionele rechtbank te Mechelen Zitting van 27 september CONCLUSIES VOOR : Mijnheer Peter TERRYN tegen De NV van publiek recht INFRABEL, met maatschappelijke zetel Marcel Broodthaertsplein I. FEITEN Concluant heeft in de aanloop naar de algemene staking van 30 mei … Continue reading Ten gronde is de aanklacht zonder grond