Uw mening speelt geen enkele rol

Een tekst uit 1998. Hij heeft de Minister een boete opgeleverd nadat hij werd voorgelezen tijdens de speakerscorner op het Conscieneplein. De vet gedrukte passages werden door de Minister van Agitatie op sloganeske wijze geroepen, de rest werd op normale toon voorgelezen. Twee agenten van de Opsporingsbrigade, achteraan het plein, hoorden alleen de slogans en stelden dus PV op.De tekst kostte hem ook zijn aanstelling als adviseur op het Ministerie van Buitenlandse Zaken na publicatie op zijn website. Het Vlaams Blok voerde actief en met succes campagne om het ontslag te bekomen. Ze hielden interpellaties in de Kamer en stuurden … Continue reading Uw mening speelt geen enkele rol