Uw mening speelt geen enkele rol

uw mening speelt geen enkele rol

Een tekst uit 1998. Hij heeft de Minister een boete opgeleverd nadat hij werd voorgelezen tijdens de speakerscorner op het Conscieneplein. De vet gedrukte passages werden door de Minister van Agitatie op sloganeske wijze geroepen, de rest werd op normale toon voorgelezen. Twee agenten van de Opsporingsbrigade, achteraan het plein, hoorden alleen de slogans en stelden dus PV op.
De tekst kostte hem ook zijn aanstelling als adviseur op het Ministerie van Buitenlandse Zaken na publicatie op zijn website. Het Vlaams Blok voerde actief en met succes campagne om het ontslag te bekomen. Ze hielden interpellaties in de Kamer en stuurden fragmenten naar liberale kranten. Die schreeuwden over hun voorpagina: DE MINISTER WERKT! Dat op zich veroorzaakte in die tijd al tumult.

Uw Mening speelt geen Enkele Rol

Ik wil hier geen mening verkondigen want mijn mening speelt geen rol van betekenis. Iedereen heeft een mening en iedereen vindt van zichzelf dat haar of zijn mening goed en correct is. Ik wil dus niet eens de moeite doen om uw mening te veranderen. Want – en dat moet ieder voor zichzelf toegeven – ook uw mening speelt geen enkele rol.
Als u bijvoorbeeld van mening bent dat u geen racist bent, dan verandert dat niets aan het feit dat zigeuners collectief uit het land gezet worden, dat Afrika nog steeds systematisch leeggeplunderd wordt en de gevolgen draagt van een paar honderd jaar plundering. U zelf bent dan geen racist, u leeft wel van de opbrengst van dat racisme. De straten waardoor u loopt, de banken waar u uw geld belegt, de musea waar u zeer humane kunst bewondert, het station waar u de trein neemt, het is allemaal gebouwd met geld en goed dat werd gestolen uit de Congo. Maar daar hebt u natuurlijk niets mee te maken, u bent geen racist.
Misschien bent u zelfs een antiracist, is dat uw mening. Is dat een betere mening dan die van een racist? Nee, niet echt, want ook de mening van een antiracist speelt geen rol van betekenis. Uw antiracistische mening verhindert niet dat in Molenbeek zgn. migranten zonder vorm van proces door de politie worden neergeschoten, dat de spanningen in oud-Borgerhout oplopen, dat het Vlaams Blok elke verkiezing haar positie versterkt. Uw mening, hoe goed gefundeerd, helder geformuleerd en beargumenteerd ook, verandert niets. Ze doet niet ter zake en ik ga dus geen moeite doen om ze te veranderen.
Het enige dat echt een rol speelt is uw praktijk. Dat wat u doet om ervoor te zorgen dat uw mening wordt omgezet in realiteit. En dat is niet hetzelfde als uw mening uiten.

Dat recht hebt u natuurlijk, het staat omschreven in onze grondwet, artikel 14. Ik heb het opgezocht en het is wel grappig wat daar staat
Artikel 14. De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitvoering ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheid worden gepleegd.
Alsmede, behoudens. Zoals het hier staat – alsmede – wordt duidelijk dat het recht op vrije meningsuiting een soort blindedarmpje is dat vast hangt aan de vrijheid van eredienst en de vrije openbare uitvoering daarvan. Behoudens, staat er verder: behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheid worden gepleegd. Dus onze vrijheid is beperkt. En hier begint de zeik.


Sommige van die beperkingen kunnen we best begrijpen, zoals beledigingen bijvoorbeeld. Je kan niet zomaar tegen iemand roepen: he, paljaskes van de stadspolitie! Ga je smerig bakkes eens ergens anders tentoonstellen!. Dat zou geïnterpreteerd kunnen worden als een belediging. Ook tegen een Vlaams Blokker zeggen je bent een fascistisch varken dat met zijn poten niet van de jonge meisjes kan blijven , is verboden, zelfs als het over Xavier Buisseret gaat en je dus weet dat het waar is. Je mag ook geen uitspraken tegen de goede zeden doen. Alle moppen over Dutroux moeten dus eigenlijk gefluisterd worden. Maar dat gebeurde toch al. In het openbaar zeggen Ik ben zo geil als boter, ik wil op een schuimende kut naar de hel varen! mag niet, zelfs als citeer je hiermee Louis Paul Boon.
Je mag ook niet oproepen tot geweld. Ook al ben je er bijvoorbeeld van overtuigd dat een groot deel van de politici die geacht worden ons te vertegenwoordigen, het gerechtelijk apparaat en de politiediensten tot in de hoogste echelons corrupt zijn en eigenlijk zelfs verantwoordelijk voor een groot deel van de problemen die we vandaag kennen, mag je niet roepen: Bestorm de gerechtsgebouwen, val de politiekantoren aan, maakt wapens buit, schiet de klootzakken dood, brandt alles plat! Allemaal verboden.
Wat mag nog niet? Ah ja, natuurlijk, de leden van het Koninklijk huis beledigen. Knack mag wel schrijven dat Albert II genoemd is in de zaak van de Roze Balletten , op de trappen van het gerechtsgebouw mag men wel fluisteren dat onze Vorst een van de hooggeplaatste figuren is die Dutroux beschermen, maar dat betekent nog niet dat je mag roepen: Koning Albert is een gore pedofiel. De Morgen mag zonder vervolgd te worden drukken dat onze koningen er in het verleden een hele reeks – vaak erg jonge – minnaressen op nahielden, maar dat is niet hetzelfde als beweren: Het Vorstenhuis zit vol hoerenlopers en hoewel Koningin Fabiola lid is van Opus Dei en Koningin Paola zich bekent tot de Charismatische beweging, mag je niet roepen: Onze koninginnen zijn hysterische zottinnen die stemmen horen. Zulke dingen worden door de grondwet dus allemaal niet gedekt.
Je mag verder natuurlijk niet oproepen tot misdrijven, zoals Plunder de warenhuizen of Besteel de banken , ook al verdubbelen die elk jaar hun winsten terwijl de armoede rond ons groeit.
Mag verder niet: kwaadaardige uitvallen tegen bevriende, buitenlandse staatshoofden. Hardop zeggen Tony Blair is een omhooggevallen, aan prozac verslaafde blaaskaak die een neoliberale praktijk verstopt in een pseudosociaal kleedje mag dus niet, net zomin als beweren Chirac wordt volslagen paranoïde en compleet zot als het thema druggebruik aan bod komt. Ook de openbare ambten worden tegen kwaadaardige aanvallen beschermd. Een spandoek met Hof van Castratie is dus strafbaar, los van wat je vindt over het arrest Liekendael of de uitspraak in beroep. Ik weet niet of je mag roepen De politie is de grootste drugdealer! als je het hebt over het feit dat de Nederlandse politie 400.000 kilo drugs Europa heeft binnengesmokkeld of over de CIA die in de zwarte getto’s crack liet verkopen. Zeggen de rijkswacht organiseert de drughandel mag waarschijnlijk ook niet, al zit rijkswachter Willy Van Mechelen achter de tralies voor de smokkel van minstens 50 ton cannabis. Of je mag roepen de politie is corrupt , als je het over het politiekantoor in Borgerhout hebt, is niet duidelijk.
Je mag verder natuurlijk ook de Burgemeester niet beledigen. Je mag door het gevoerde beleid hier in Antwerpen niet zo kwaad worden dat je uitroept: He Leona, stompzinnig wijf, ga eens op een ander uw kut afspelen!. Die dingen mogen dus allemaal niet.

En tenslotte mag je tijdens een voorstelling het podium niet betreden zonder hiertoe te zijn uitgenodigd door de organisatoren en mag je geen voorstelling onderbreken of storen die bezig is.

Als dat allemaal niet mag, dan heeft het geen enkele zin om hier mijn mening te verkondigen of te proberen u van mening te doen veranderen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s