Israël overschrijdt een grens

Verleden

Als je de hele geschiedenis wil, in een notendop, dan was er eerst de katholiek religieuze afkeer voor joden die zich ontwikkelde in een breedgedragen Europees antisemitisme met inquisitie en kruistochten, getto’s, pogroms en als kers op de duizendjarige taart de holocaust.

Als reactie op dat virulente Europese antisemitisme ontwikkelden seculiere Joden een Europees natiestaat concept voor een eigen land en schakelden ze zich in in de logica van het Europees kolonialisme.

Je als Europeaan elders vestigen en daar met militaire middelen je wil opleggen, je economie uitbouwen, de plaatselijke bevolking onderdrukken, etnische zuiveringen uitvoeren en je cultuur dominant maken, hebben de Joden niet uitgevonden, ze hebben het afgekeken.

Ze realiseerden dat in Palestina, op het moment dat het Europees kolonialisme elders op haar einde liep; Frans Algerije, Belgisch Kongo en uiteindelijk zelfs Zuid-Afrika’s Apartheid moesten de duimen leggen voor de antikoloniale bevrijdingsstrijd.

Heden

Israël loopt wat dat betreft een halve eeuw achter; het is zowat de laatste Europese kolonie en dat leidde van bij aanvang tot verzet bij de oorspronkelijke bewoners. Al in de jaren ’30. Dat verzet tegen de diefstal van land, tegen de kolonisering, tegen de etnische zuiveringen is nooit opgehouden. Hamas en het afschieten van raketten vanuit Gaza zijn dus niet de oorzaak van het probleem, ze zijn er het gevolg van. Conform Aanvullend Protocol I van de Conventie van Genève dat gekoloniseerde volkeren het recht geeft hun kolonisatie te bestrijden, ook met militaire middelen.

En zoals de geschiedenis ons leert: het zal nooit ophouden tenzij het kolonialisme ophoudt. Of tenzij de oorspronkelijke bewoners compleet vernietigd worden en permanent onderdrukt. Dat proces is vandaag gaande.

Toekomst

In beide gevallen is Israël gedoemd; het kan namelijk niet tegelijkertijd een democratische rechtsstaat en een Joodse staat zijn. Het kan geen democratische staat zijn en een koloniaal project. Het is ofwel het een ofwel het ander.

Europa heeft een bijzonder zware verantwoordelijkheid aangezien het Europees antisemitisme en racisme aan de basis liggen van het conflict in Palestina.
Europa heeft ook een zware verantwoordelijkheid omdat het Europees kolonialisme en het Europees racisme diep ingeworteld zitten in de Israëlische praxis en psyche.

We moeten een einde maken aan het Israëlische experiment en met vreedzame middelen alles op alles zetten om gerechtigheid af te dwingen. Zoals we dat met Zuid-Afrika hebben gedaan: via boycot, desinvesteringen en sancties. Tot er een einde komt aan de Israëlische Apartheid en het hele gebied hervormd wordt tot één democratische, seculiere staat met gelijke rechten voor alle inwoners, met zelfbeschikkingsrecht voor alle gemeenschappen en met het recht op terugkeer voor de vluchtelingen en respect voor internationaal humanitair recht en VN-resoluties.

Als individu kunnen we deelnemen aan de internationale BDS-campagne en die promoten:
BDS Belgium

BDS = Boycott Désinvestissement Sanction contre l’état d’apartheid d’israel

Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Movement Minder weergeven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s