Blik in de Toekomst

Er werd me gevraagd om hier een woordje te placeren onder de titel ‘Blik in de Toekomst’ wat me enigermate bevreemdde omdat ik helemaal geen specialist ben in grondstoffen, metalen en alzekerst geen aluminium, laat staan blik.


Ik kan u wel meegeven dat het blik werd uitgevonden door Napoleon omdat hij op zoek was naar een manier om eten lange tijd te bewaren voor zijn Revolutionaire troepen die doorheen heel Europa trokken op excursie. De geniale inborst van Buonaparte Napoleon zag in dat geprepareerd voedsel dat gevrijwaard werd van contact met de lucht zeer lange tijd kan bewaard blijven. Dat komt in grote mate door het feit dat er geen oksydatie kan plaatsvinden en dus het rottingsproces wordt verhinderd.
Aldus kon Napoleon zijn troepen voorzien van zeer veel en treffelijk eten en gezond voedsel. Want blik bewaart niet alleen de smaak, maar ook de vitaminen! Wat zijn soldaten ook te klagen hadden over de rest van de akkomodatie, over het eten waren ze eensgezind. “C’est de la bonne bouffe!” werd een strijdkreet doorheen heel Europa dat destijds nog minder verenigd was dan heden ten dage.

Helaas was Napoleon vergeten tegelijkertijd ook de blikopener uit te vinden. Dat kostte hem de overwinning te Waterloo, niet ver van Hal 5 in Kessel-Lo. Zijn troepen zaten namelijk zonder eten en dat bekomt soldaten slecht. Het werkt op de zenuwen en dus ook de motivatie om te vechten voor de goede zaak.

De blikopener werd pas uitgevonden in 1867 te Italië door de befaamde Giuseppe Garibaldi die vanaf de zeven Romeinse Heuvelen een blik wierp over het eengemaakte Italië. Dat blik kwam terecht op een messcherpe steen en Garibaldi ging een licht op.

De blikopener was een feit!

Tot zover blik in de geschiedenis. Een volgende keer schrijf ik over blik in de toekomst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s