Het Woord bij de Daad II

gerechtsgebouw Mechelen

(Het Woord bij de Daad I kan u hier lezen)

Kunstenaar en zelfbenoemd Minister van Agitatie, Peter terryn (55), werd door de Raadkamer te Mechelen doorverwezen naar de Correctionele Rechtbank. De eerste zitting gaat door op donderdag 27 september 2018 om 14 uur

Hij wordt door spoorweguitbater Infrabel aangeklaagd omwille van een zeefdrukontwerp. De Minister van Agitatie plaatste het ontwerp op zijn Facebookpagina aan de vooravond van de nationale staking van 31 mei in 2016. In de zeefdruk beschrijft hij de zogenaamde treindetectietechniek die spoorwegbeheerder Infrabel en de NMBS gebruiken in geval van spoorwerkzaamheden. Het gaat om een veiligheidssysteem dat de signalisatie op rood zet zodat treinen halt houden of vertragen. Het wordt ook regelmatig gebruikt bij stakingen of sociale acties tegen wapentransporten of nucleair afval. Details over spoordetectie zijn terug te vinden op tal van websites, waaronder wikipedia. De informatie is dus niet geheim.

de logica van treindetectie via spoorstroomloop
De zeefdruk werd door de kunstenaar gedrukt, met de hand ingekleurd en voorzien van een stempel uit linosnede ‘imprimatur – nihil obstat’.
De Minister van Agitatie wordt vervolgd op basis van drie wetsartikelen:

Art. 66: “door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt”

Art. 406: “kwaadwillig het verkeer op de spoorweg, de weg, de binnenwateren of op zee belemmeren door enig voorwerp dat een belemmering voor het verkeer met of voor het gebruik van vervoermiddelen uitmaakt.”

Art. 521″door welk middel ook, gebouwen, bruggen, dijken, straatwegen, spoorwegen, sluizen, magazijnen, werkplaatsen, loodsen, schepen, vaartuigen, vliegtuigen of andere kunstwerken of bouwwerken die aan een ander toebehoren, geheel of ten dele te vernielen.”

Zoals bij eerdere humoristische en absurdistische acties van de ‘Minister van Agitatie’, kreeg de zeefdruk heel wat weerklank in de pers; de meeste media namen het ontwerp integraal over en verspreiden op die manier dezelfde boodschap.
Het is het handelsmerk van de kunstenaar zoals hij dat ook toepaste toen hij voor de protestwandeling in Borgerhout tegen het beleid van De Wever het logo van het Wehrmachtblad ‘Signal’ gebruikte. Eerder deed hij iets gelijkaardigs bij zijn oproep ‘Stay calm and call Dams’ waar hij mensen opriep om toenmalig procureur Dams te helpen in zijn speurtocht naar patsers, bij de organisatie van het Groot Democratisch Sneeuwballen Gevecht tegen GAS-boetes, toen hij aan het Hilton in Brussel een nazi-banier ontrolde. Ook zijn affiche ‘Film de Politie’ met verwijzing naar de Chinese kunstenaar Ai Weiwei leidde tot discussie omdat hij suggereerde dat de politiecamera’s in de stad moeten vernietigd worden door een ‘artistieke tussenkomst in het publieke domein’.

F*** DE POLITIE!
Zijn breed verspreide filmpje waarin hij ogenschijnlijk zwarte kittens in het kanaal wierp om mensen bewust te maken van de noodzaak tot steriliseren van katten, leidde tot een klacht door minister Ben Weyts.

Il est interdit d’interdire l’interdiction

De Minister van Agitatie past als kunstenaar in de traditie van de Situationisten, een kunststroming uit de jaren ’60 die felle kritiek uitte op de ‘spektakelmaatschappij’. Hun praktijk bestond vaak uit het manipuleren van bekende beelden, iconen of teksten.
Het is ook wat de Minister van Agitatie doet en verwijzingen naar Situationisme zijn legio in zijn werk. Het archaïsche lettertype van de zeefdruk, de Belgische vlag en de verwijzing naar de spoorweg in Auschwitz, zijn daar illustraties van.

De Minister van Agitatie wordt verdedigd door advocaat Jos Vander Velpen (voormalig voorzitter van de Liga voor Mensenrechten) die het uitzonderlijk karakter van de doorverwijzing door de Raadkamer beklemtoont. ‘Het kan toch niet de bedoeling van onze rechtbanken zijn om kunstwerken te verbieden omdat de inhoud scherp of kritisch is of voor interpretatie vatbaar’, aldus de advocaat.

Wie de Minister van Agitatie wil steunen in zijn strijd, kan Kunst Collectioneur worden en zich een gesigneerd en genummerd exemplaar aanschaffen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s